Over deze prijs

Oticon Medical Benelux start met de jaarlijkse uitreiking van een prijs voor de beste academische masterscriptie over (h)oren:

de Oticon Medical Scriptieprijs

Wetenschappelijk onderzoek naar (h)oorproblematiek is hard nodig. Zo blijkt uit cijfers van de World Health Organization (WHO) dat 10% van de wereldbevolking rond 2050 te maken heeft met een hoorprobleem.

Oticon Medical Benelux wil een bijdrage leveren aan de oplossing van de wereldwijde hoorproblematiek. Dat doen we door wetenschappelijk onderzoek naar (h)oorproblemen te stimuleren en te waarderen. Daarnaast hopen we dat de prijs eraan bijdraagt, dat studenten kiezen voor een loopbaan in één van de (h)oorgerelateerde vakgebieden.

Voorwaarden deelname

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Oticon Medical Scriptieprijs, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dat zijn:

 • Scripties/publicaties zijn geschreven in het kader van een academische masterscriptie
 • Het thema (h)oren staat centraal
 • De scriptie/publicatie moet zijn beoordeeld met ten minste het eindcijfer 7
 • Afgerond na 1 september 2017
 • Geschreven in het Nederlands of Engels
 • Deelnemer is ingeschreven aan een Nederlandse onderwijsinstelling

Beoordeling

Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de ingezonden masterscripties en publicaties op basis van drie criteria. Dat zijn:

 • Originaliteit
 • Wetenschappelijke inhoud
 • Relevantie voor de praktijk

De jury

 • Prof. Dr. R.J. Stokroos
  Hoogleraar en medisch afdelingshoofd KNO (UMC)
 • Prof. Dr.ir. J.H.M. Frijns
  Hoogleraar Otologie en Fysica van het Gehoor in de afdeling KNO-heelkunde (LUMC)
 • Prof. Dr. Ir. A.F.M. Snik
  Emeritus hoogleraar KNO (RU)

Praktische informatie

 • Inzenden kan tot en met 15 juli 2018
 • Stuur een pdf van de masterscriptie uitsluitend per e-mail naar: scriptienl@oticonmedical.com
 • Voorzie de e-mail van: naam, adres, telefoonnummer en een actief e-mailadres
 • Na ontvangst sturen wij altijd een ontvangstbevestiging
 • Nader bericht over de uitreiking volgt per e-mail
 • Neem voor vragen of nadere informatie contact op via bovengenoemd e-mailadres